iPhone - Funkce zabezpečení

background image

Funkce zabezpečení

Funkce zabezpečení napomáhají ochránit data v zařízení iPhone před nepovolaným přístupem.

Přístupové kódy a ochrana dat

V případě potřeby můžete nastavit přístupový kód, který budete muset zadat po každém
zapnutí nebo probuzení zařízení iPhone.
Nastavení přístupového kódu: Vyberte Nastavení > Obecné > Kódový zámek, zadejte
čtyřmístný přístupový kód a poté zadání kódu pro kontrolu zopakujte. Budete-li chtít poté
iPhone odemknout nebo zobrazit nastavení kódového zámku, bude vyžadováno zadání kódu.

37

Kapitola 3

Základy

background image

Nastavení přístupového kódu zapne ochranu dat. Ochrana dat použije váš přístupový kód jako
klíč pro šifrování e-mailových zpráv a jejich příloh uložených v zařízení iPhone. (Ochrana dat
může být též používána některými aplikacemi dostupnými v App Store.) Při zapnuté ochraně
dat se u dolního okraje obrazovky Kódový zámek zobrazí oznámení.
Pokud chcete zabezpečení svého zařízení iPhone dále zvýšit, vypněte Jednoduchý kód a
použijte delší přístupový kód s kombinací čísel, písmen, interpunkce a zvláštních znaků. Viz
„Kódový zámek“ na stránce 175.

Důležité:

V zařízení iPhone 3GS, které nebylo dodáno s operačním systémem iOS 4 nebo

novějším, musíte pro zapnutí ochrany dat obnovit software iOS. Viz „Aktualizace a obnova
softwaru zařízení iPhone“ na stránce 185.
Vypnutí hlasového vytáčení, je-li iPhone uzamčený: Vyberte Nastavení > Obecné > Kódový
zámek a vypněte Hlasové vytáčení. Před použitím hlasového vytáčení iPhone odemkněte.

Hledat iPhone

Služba Hledat iPhone vám pomůže vyhledat a zabezpečit váš iPhone pomocí bezplatné aplikace
Hledat iPhone z jiného iPhonu, iPadu nebo iPodu touch či počítače Mac nebo PC s webovým
prohlížečem, přihlášených ke službě icloud.com nebo me.com.

Služba Hledat iPhone zahrnuje:

Â

Zobrazení polohy na mapě: Zobrazí přibližnou polohu vašeho zařízení iPhone na
celoobrazovkové mapě.

Â

Odeslání zprávy nebo přehrání zvuku: Umožní vám sestavit zprávu, která se objeví na
obrazovce vašeho zařízení iPhone, nebo po dobu dvou minut přehrávat zvuk v nejvyšší
hlasitosti i v případě, že je přepínač Zvonění/ticho nastaven na tichý režim.

Â

Vzdálený kódový zámek: Umožní vám uzamknout váš iPhone a vytvořit čtyřmístný
přístupový kód (pokud již nebyl nastaven dříve).

Â

Vzdálené smazání: Ochrání vaše soukromí smazáním všech dat a médií v zařízení iPhone a
obnovením jeho továrního nastavení.

Důležité:

Abyste mohli využívat funkce služby Hledat iPhone, je tuto službu nutné zapnout

v nastavení iCloudu nebo MobileMe na vašem zařízení iPhone. Službu Hledat iPhone lze
zapnout jen na jednom účtu.

Zapnutí služby Hledat iPhone
pomocí iCloudu

Vyberte Nastavení > iCloud a zapněte volbu Hledat iPhone.

Zapnutí služby Hledat iPhone
pomocí MobileMe

Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře, klepněte na svůj účet
MobileMe a poté zapněte volbu Hledat iPhone.

Viz „iCloud“ na stránce 17 nebo „Nastavení pošty a dalších účtů“ na stránce 16.

38

Kapitola 3

Základy