iPhone - Čištění iPhonu

background image

Čištění iPhonu

Pokud iPhone přijde do styku se znečisťujícími látkami, jako je inkoust, barviva, líčidla, bláto,
jídlo, oleje nebo pleťová voda, ihned jej očistěte. Pokud chcete iPhone očistit, odpojte všechny
kabely a iPhone vypněte (stiskněte a přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout a poté posuňte jezdec
na obrazovce). Poté použijte měkký, mírně navlhčený hadřík bez uzlíků. Zabraňte vniknutí
vlhkosti do otvorů. K čištění zařízení iPhone nepoužívejte čisticí prostředky na okna a pro
domácnost, stlačený vzduch, aerosolové rozprašovače, rozpouštědla, alkohol, amoniak ani
abraziva. Přední strana zařízení iPhone 3GS a přední a zadní strana zařízení iPhone 4S a iPhone 4
je ze skla a je opatřena vrstvou odpuzující tuky a oleje. Chcete-li tyto povrchy očistit, jednoduše
je otřete měkkou látkou bez chlupů a uzlíků. Odpudivá funkce této vrstvy časem při normálním
používání slábne a otírání obrazovky abrazivními materiály tento efekt ještě více oslabuje a
může vést k poškrábání skla.

Další informace o zacházení se zařízením iPhone viz iPhone – průvodce důležitými informacemi o
produktu
na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/iphone.