iPhone - Propojení čidla

background image

Propojení čidla

Aplikace Nike + iPod odvozuje získaná data o cvičení ze signálu čidla (prodává se samostatně),
které si připevníte k botě. Na začátku prvního cvičení se zobrazí výzva k aktivaci čidla. Aktivací se
čidlo automaticky propojí s iPhonem. K propojení čidla s iPhonem můžete použít též nastavení
aplikace Nike + iPod.

Nike + iPod lze vždy propojit jen s jedním čidlem. Pokud chcete použít jiné čidlo, propojte je
pomocí nastavení Nike + iPod.

145

background image

Propojení čidla s iPhonem: Připevněte si senzor k botě a poté vyberte Nastavení > Nike + iPod
> Čidlo.

Propojení iPhonu s jiným čidlem

Vyberte Nastavení > Nike + iPod > Čidlo a klepněte na Připojit jiné.

Cvičení s Nike + iPod

Po aktivaci funkce Nike + iPod a vložení čidla Nike + iPod do boty Nike+ jste připraveni začít
shromažďovat údaje o cvičení.

Důležité:

Než začnete s jakýmkoli programem cvičení, měli byste se poradit s lékařem a projít