iPhone - O aplikaci Diktafon

background image

O aplikaci Diktafon

Diktafon vám umožňuje používat iPhone jako přenosné záznamové zařízení pomocí vnitřního
mikrofonu zařízení iPhone, mikrofonu náhlavní soupravy Bluetooth nebo podporovaného
vnějšího mikrofonu. Záznamy z vnitřního mikrofonu jsou mono, ale pomocí vnějšího stereo
mikrofonu můžete zaznamenat i stereo.

Poznámka: Externí mikrofony musí být navrženy tak, aby je bylo možno zasunout do zdířky pro
sluchátka konektoru kolébky zařízení iPhone. Ty zahrnují značková pecková sluchátka Apple a
autorizované příslušenství třetích stran označené logem „Made for iPhone“ nebo „Works with
iPhone“.

Spuštění, pozastavení a zastavení záznamu

Hlasitost záznamu

Prohlédněte si seznam

záznamů.