iPhone - Použití kalkulačky

background image

Použití kalkulačky

Klepejte na čísla a funkce aplikace Kalkulačka stejně jako na standardní kalkulačce. Pokud
klepnete na tlačítko sčítání, odečítání, násobení nebo dělení, kolem tlačítka se zobrazí bílé
kolečko, označující prováděnou operaci.

Přičtení čísla k hodnotě

v paměti

Vymazání paměti

Vymazání displeje

Odečtení čísla od

hodnoty v paměti

Načtení čísla z paměti

(bílý kroužek znamená,

že paměť obsahuje

uložené číslo).