iPhone - Synchronizace kontaktů

background image

Synchronizace kontaktů

Kontakty můžete přidávat těmito způsoby:

V iTunes můžete kontakty synchronizovat s Googlem nebo Yahoo! nebo s aplikacemi

Â

v počítači. Viz „Synchronizace s iTunes“ na stránce 18.
Použijte své kontakty na iCloudu. Viz „

Â

iCloud“ na stránce 17.

Nastavte účet Microsoft Exchange v zařízení iPhone se zapnutými Kontakty. Viz „

Â

Účty a

nastavení kontaktů“ na stránce 134.
Nastavte účet LDAP nebo CardDAV pro přístup k obchodním nebo školním adresářům. Viz

Â

„Účty a nastavení kontaktů“ na stránce 134.
Zadejte kontakty přímo v zařízení iPhone. Viz „

Â

Přidávání a úpravy kontaktů“ na stránce 133.

Importujte kontakty ze SIM karty (GSM modely). Viz „

Â

Účty a nastavení kontaktů“ na

stránce 134.

132

background image

Hledání kontaktů