iPhone - Sjednocené kontakty

background image

Sjednocené kontakty

Pokud synchronizujete kontakty z více účtů, můžete mít záznamy pro tutéž osobu ve více
účtech. Kontakty se shodným jménem jsou propojeny a zobrazeny ve vašem seznamu
jako jediný sjednocený kontakt, aby se v seznamu Všechny kontakty v zařízení zbytečně
nezobrazovaly vícekrát. Při prohlížení sloučeného kontaktu se na horním okraji obrazovky objeví
záhlaví Sloučení.
Propojení kontaktu: Klepněte na Upravit, potom na a vyberte kontakt.

Propojíte-li kontakty s odlišným jménem nebo příjmením, jména jednotlivých kontaktů se
nezmění, ale na sjednocené vizitce se zobrazí pouze jedno jméno. Chcete-li vybrat jméno, které
se má na sjednocené vizitce zobrazit, klepněte na propojenou vizitku s požadovaným jménem a
poté na Použít toto jméno na sjednocené vizitce.

Zobrazení kontaktních údajů ze
zdrojového účtu

Klepněte na jeden ze zdrojových účtů.

Rozpojení kontaktu

Klepněte na Upravit, na

a poté na Rozpojit.

Propojené kontakty nejsou sloučeny do jednoho kontaktu. V případě, že ve sjednoceném
kontaktu změníte nebo přidáte údaje, změny budou zkopírovány do každého zdrojového účtu,
ve kterém jsou tyto údaje již obsaženy.