iPhone - Hledání a stahování aplikací

background image

Hledání a stahování aplikací

Prohlédněte si doporučené výběry nových, pozoruhodných nebo doporučených aplikací nebo
žebříček nejoblíbenějších aplikací Top 25. Chcete-li nalézt určitou aplikaci, použijte funkci
Search.
Procházení App Store: Klepněte na Featured, Categories nebo Top 25.

129

background image

Procházení pomocí funkce Genius Klepněte na Genius a zobrazí se seznam doporučených aplikací

založený na obsahu vaší sbírky aplikací. Chcete-li zapnout funkci Genius,
postupujte podle pokynů na obrazovce. Genius je bezplatná služba, ale
vyžaduje Apple ID.

Hledání aplikací

Klepněte na Search, klepněte do pole hledání, zadejte jedno nebo více
slov a znovu klepněte na Search.

Načtení hodnocení a čtení recenzí Klepněte na Ratings u dolního okraje informační obrazovky aplikace.

Aplikace, které jste stáhli, můžete hodnotit a psát na ně recenze.

Odeslání e-mailu s odkazem
na informační stránku aplikace
v iTunes

Klepněte na „Tell a Friend“ u dolního okraje informační obrazovky aplikace.

Poslání aplikace jako dárku:

Klepněte na „Gift this App“ u dolního okraje informační obrazovky
aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Oznámení problému

Klepněte na „Report a Problem“ u dolního okraje informační obrazovky
aplikace. Vyberte problém ze seznamu, zadejte případný komentář a
klepněte na Report.

Nákup a stažení aplikace

Klepněte na cenu (nebo na Free) a poté na Buy Now.
Pokud jste již aplikaci zakoupili, zobrazí se na informační obrazovce místo
ceny volba „Install“. Za nové stažení už nebudete platit.

Uplatnění dárkového kupónu
nebo kódu

Klepněte na tlačítko Nákup u dolního okraje obrazovky Featured a
postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazení stavu stahování

Během stahování aplikace se na ploše zobrazí její ikona s indikátorem
průběhu.

Stažení dříve zakoupené položky

Klepněte na Purchased.
Položku můžete stáhnout i při procházení, stačí pouze klepnout na
Download (kde je obvykle uvedena také cena).

Automatické stahování položek
zakoupených na jiných zařízeních

Vyberte Nastavení > Obchod a poté zapněte typy nákupů, které chcete
stahovat automaticky.

Aktualizace aplikace

V dolní části informačního okna aplikace klepněte na Updates a
postupujte podle pokynů na obrazovce.