iPhone - O aplikaci Kiosek

background image

O aplikaci Kiosek

Aplikace Kiosek organizuje vaše odběry časopisů a novin v aplikacích pomocí police, na které
máte ke všem svým publikacím snadný a rychlý přístup. Jednotlivé aplikace kiosku se zobrazují
na polici a vždy, když vyjde nové číslo, objeví se odznak informující o tom, že je připraveno ke
čtení. Do zařízení iPhone jsou tyto informace doručovány automaticky.

Chcete-li publikaci

přemístit, dotkněte

se jí a podržte ji.

Hledání aplikací v Kiosku: Klepnutím na Kiosek zobrazte polici a poté klepněte na Obchod.

Když zakoupíte novou aplikaci kiosku, bude přidána na vaši polici pro snadný přístup. Po stažení
můžete aplikaci otevřít a podívat se na jednotlivá čísla a volby předplatného.

Přihlášení k odběrům se uskutečňuje formou nákupů v aplikacích, účtovaných na váš účet
v obchodě. Viz „Nastavení Obchod“ na stránce 131.

Ceny se mohou lišit a aplikace Kiosku nemusí být k dispozici ve všech oblastech.