iPhone - Synchronizace s iTunes

background image

Synchronizace s iTunes

Synchronizace s iTunes kopíruje informace z vašeho počítače do zařízení iPhone a opačně.
Synchronizaci můžete provést připojením zařízení iPhone k vašemu počítači kabelem konektor
kolébky-USB nebo nastavit iTunes pro bezdrátovou synchronizaci přes Wi-Fi. iTunes lze nastavit
pro synchronizaci hudby, fotografií, videa, podcastů, aplikací a dalších typů dat. Informace o
synchronizaci zařízení iPhone s počítačem najdete, vyberete-li v iTunes z nabídky Nápověda
příkaz Nápověda pro iTunes.
Nastavení bezdrátové synchronizace v iTunes: Připojte iPhone k počítači pomocí kabelu
konektor kolébky-USB. V iTunes zapněte volbu „Synchronizovat přes Wi-Fi“ na souhrnném
panelu zařízení.

Je-li zapnutá synchronizace přes Wi-Fi, iPhone se synchronizuje automaticky každý den. Přitom
musí být připojen k napájecímu zdroji, iPhone i počítač musí být připojeny ke stejné bezdrátové
síti a v počítači musí být otevřeny iTunes. Více informací viz „Synchronizace iTunes přes Wi-Fi“ na
stránce 174.

Tipy pro synchronizaci s iTunes

Používáte-li iCloud k ukládání kontaktů, kalendářů, záložek a poznámek, nesynchronizujte je

Â

se zařízením zároveň pomocí iTunes.
Nákupy z iTunes Store nebo App Store provedené na zařízení iPhone jsou synchronizovány

Â

zpět do vaší knihovny iTunes. Můžete si též koupit nebo stáhnout obsah a aplikace z iTunes
Store do svého počítače a pak je synchronizovat do zařízení iPhone.

18

Kapitola 2

Začínáme

background image

Na souhrnném panelu zařízení můžete nastavit iTunes tak, aby vaše zařízení automaticky

Â

synchronizovaly vždy, když je připojíte k počítači. Chcete-li toto nastavení dočasně potlačit,
podržte klávesy Cmd a Alt (Mac) nebo Shift a Ctrl (PC) dokud se váš iPhone neobjeví na
bočním panelu.
Pokud chcete při pořízení zálohy v iTunes šifrovat data uložená do počítače, vyberte na

Â

souhrnné stránce zařízení volbu „Šifrovat zálohy iPhonu“. Šifrované zálohy jsou označeny
ikonou visacího zámku a před obnovou dat je pro ně požadováno heslo. Pokud tuto volbu
nevyberete, nebudou do zálohy zahrnuta hesla (například ta, která používáte pro poštovní
účty) a pokud později zařízení z této zálohy obnovíte, budete muset hesla zadat znovu.
Na informačním panelu zařízení je při synchronizaci poštovních účtů z vašeho počítače do

Â

zařízení iPhone přeneseno pouze nastavení. Změny provedené na e-mailovém účtu v zařízení
iPhone neovlivní účet ve vašem počítači.
Na informačním panelu zařízení klikněte na Pokročilé. Zobrazí se volby, pomocí nichž můžete

Â

při příští synchronizaci nahradit informace v zařízení iPhone informacemi z počítače.
Pokud posloucháte podcast nebo audio knihu, můžete je přidat do obsahu, který je

Â

synchronizován s iTunes. Pokud jste příběh začali poslouchat v zařízení iPhone, můžete
v iTunes v počítači pokračovat tam, kde jste skončili – nebo naopak.
Na panelu Fotografie v zařízení můžete synchronizovat fotografie a video ze složky ve vašem

Â

počítači.

19

Kapitola 2

Začínáme