iPhone - Prohlížení této příručky na iPhonu

background image

Prohlížení této příručky na iPhonu

Uživatelskou příručku pro iPhone si můžete na zařízení iPhone prohlížet v Safari a v bezplatné
aplikaci iBooks.
Prohlížení uživatelské příručky v Safari: Klepněte na a poté na záložku Příručka pro iPhone.

Chcete-li přidat ikonu příručky na plochu, klepněte na a poté na „Přidat na plochu“. Chcete-li
ji zobrazit v jiném jazyce, klepněte na „Změnit jazyk“ na hlavní stránce obsahu.
Prohlížení uživatelské příručky v iBooks: Pokud jste nenainstalovali iBooks, otevřete App Store
a poté vyhledejte a nainstalujte aplikaci „iBooks“. Otevřete iBooks a klepněte na Store. Vyhledejte
text „Příručka pro iPhone“, vyberte příručku a stáhněte ji.

Další informace o iBooks viz Kapitola 30, „iBooks,“ na stránce 147.