iPhone - Správa dokončených připomínek

background image

Správa dokončených připomínek

Položky, které jste označili jako dokončené, si aplikace Připomínky dále pamatuje. Můžete se na
ně podívat v zobrazení Seznam nebo Datum nebo můžete použít seznam Dokončené.
Zobrazení dokončených položek: Klepněte na tlačítko Seznam v horní části obrazovky a poté
přejíždějte zleva doprava, dokud se neobjeví seznam Dokončené.

118

Kapitola 19

Připomínky

background image

Zobrazení počtu dokončených
položek

V zobrazení Seznam nebo Datum se posuňte na začátek seznamu
připomínek a poté táhněte seznam dolů, dokud se nezobrazí volba
Dokončené. Klepnutím na volbu Dokončené zobrazíte všechny
dokončené položky.

Označení dokončené položky jako
nedokončené

Klepnutím zrušte zaškrtnutí položky. Položka se automaticky přesune zpět
do původního seznamu.

Synchronizace starších připomínek Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře a v části Připomínky

klepněte na Synchronizovat. Toto nastavení platí pro všechny vaše účty
připomínek. Optimálních výsledků dosáhnete, nebudete-li synchronizovat
více starších položek, než potřebujete.

Hledání připomínek