iPhone - Hledání připomínek

background image

Nevyřízené nebo dokončené připomínky můžete snadno vyhledat. Připomínky se vyhledávají
podle názvů.
Hledání připomínek v zobrazení Datum: Klepněte na , poté klepněte na Hledat připomínky a
zadejte hledanou frázi.
Hledání připomínek v zobrazení Seznam: Klepněte na , poté klepněte na Hledat připomínky
a zadejte hledanou frázi.

Připomínky můžete prohledávat také z plochy. Viz „Hledání ve Spotlight“ na stránce 175.
Kromě toho můžete o vyhledání připomínek podle názvů požádat Siri. Viz Kapitola 4, „Siri,“ na
stránce 40.

119

Kapitola 19

Připomínky

background image

Game Center

20