iPhone - Získání dalších informací

background image

Získání dalších informací

Zobrazení souhrnu, grafu nebo novinek o akciích, fondech nebo indexu: Vyberte akcie, fondy
nebo index ze seznamu a švihnutím na stránkách pod čtečkou akcií zobrazte souhrn, graf nebo
novinky.
Na stránce novinek můžete posouváním nahoru nebo dolů procházet titulky nebo klepnout na
některý titulek a zobrazit článek v Safari.
Zobrazení dalších informací o akciích na Yahoo.com: Vyberte akcie, fond nebo index ze
seznamu a klepněte na

.

106

Kapitola 14

Akcie