iPhone - Prohlížení kurzů akcií

background image

Prohlížení kurzů akcií

Akcie vám umožňují sledovat poslední dostupné kurzy vybraných akcií, fondů a indexů.

Kurzy mohou být zpožděny až o 20 minut nebo více v závislosti na použité službě.
Přidání akcie, fondu nebo indexu do čtečky akcií: Klepněte na a poté na . Zadejte symbol,
název společnosti, jméno fondu nebo index a klepněte na Hledat.
Zobrazení změny hodnoty akcií, fondů nebo indexu v časovém období: Klepněte na akcie,
fondy nebo index v seznamu a klepněte na 1d, 1t, 1m, 3m, 6m, 1r nebo 2r.
Pokud si prohlížíte graf na šířku, můžete dotekem na grafu zobrazit hodnotu ve vybraném bodu
na časové ose.

Pomocí dvou prstů zobrazte změnu hodnoty ve vybraném období.

Pohyby svých akcií si můžete prohlížet také v Oznamovacím centru. Viz „Oznámení“ na
stránce 32.

Smazání akcií

Klepněte na a poté na

u akcií. Nakonec klepněte na Smazat.

Změna pořadí v seznamu

Klepněte na . Poté odtáhněte vedle akcie nebo indexu na nové
místo v seznamu.

Přepnutí zobrazení na
procentuální změnu, změnu ceny
nebo tržní kapitalizaci

Klepněte na vybranou hodnotu na pravém okraji obrazovky. Dalším
klepnutím přepněte do jiného zobrazení.

105

background image

Aktualizace seznamu akcií ve
vašich zařízeních iOS pomocí
iCloudu

Vyberte Nastavení > iCloud > Dokumenty a data a poté zapněte volbu
Dokumenty a data (ve výchozím stavu je zapnutá). Viz „iCloud“ na
stránce 17.