iPhone - Odeslání videa na YouTube

background image

Odeslání videa na YouTube

Pokud máte účet v YouTube, můžete posílat videa přímo do YouTube. Viz „Sdílení fotografií a
videí“ na stránce 96.

104

Kapitola 13

YouTube