iPhone - O aplikaci Fotoaparát

background image

O aplikaci Fotoaparát

Pomocí vestavěných fotoaparátů můžete fotografovat snímky a zaznamenávat video. Modely
iPhone 4 a iPhone 4S jsou kromě hlavního fotoaparátu vzadu vybaveny také předním
fotoaparátem pro volání FaceTime a pro autoportréty a také LED bleskem.

Klepnutím na

osobu nebo

předmět

zaostříte a

nastavíte

expozici.

Přepínání

mezi

fotoaparáty

Pořízení snímku

Přepínač Foto/video

Zobrazení pořízených fotografií a videí

Nastavení režimu LED blesku

Zapnutí mřížky nebo HDR

Pokud jsou zapnuté polohové služby, jsou nově pořízené fotografie a videa opatřeny
polohovými daty, která lze využívat v některých aplikacích a na webových stránkách pro sdílení
fotografií. Viz „Polohové služby“ na stránce 170.

Poznámka: Pokud jsou při prvním použití fotoaparátu polohové služby vypnuté, zobrazí se
výzva k jejich zapnutí. Fotoaparát můžete používat i bez polohových služeb.

98