iPhone - Prohlížení vašich kalendářů

background image

Prohlížení vašich kalendářů

Kalendáře si můžete prohlížet jednotlivě nebo v podobě jednoho kombinovaného kalendáře.
Díky tomu dokážete snadno skloubit svůj pracovní kalendář s rodinným.

Přidání události

Dny s událostmi jsou

označeny tečkou.

Přechod na

dnešek

Přepnutí

zobrazení

Odpověď na pozvání

do kalendáře

Události pro vybraný den

Změna zobrazení: Klepněte na Seznam, Den nebo Měsíc. Chcete-li přejít na zobrazení po
týdnech, otočte iPhone na bok.

V zobrazení Den můžete přecházet mezi daty přejetím doleva nebo doprava.

91

background image

Zobrazení narozeninového
kalendáře

Klepněte na Kalendáře a poté klepnutím na Narozeniny přidejte
k událostem narozeniny uložené v Kontaktech.

Zobrazení podrobností události

Klepněte na událost. Klepnutím na informace o události můžete zobrazit
další podrobnosti. Je-li zde uvedena například adresa místa, klepnutím na
ni otevřete Mapy.

Úprava nebo smazání kalendáře

Klepněte na Kalendáře a poté na Upravit.

Výběr zobrazovaných kalendářů

Klepněte na Kalendáře a poté klepnutím vyberte kalendáře k prohlížení.
Události ze všech vybraných kalendářů se zobrazí v zařízení iPhone v
jediném kalendáři.