iPhone - Účty a nastavení kalendáře

background image

Kalendář

background image

Účty a nastavení kalendáře

Výběrem Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře získáte přístup k několika položkám nastavení,
které ovlivňují aplikaci Kalendář a vaše kalendářové účty.

Kalendářové účty se používají také k synchronizaci úkolů pro Připomínky.
Přidání účtu CalDAV: Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře, klepněte na Přidat účet a
poté na Ostatní. V části Kalendáře klepněte na Přidat kontakt CalDAV.

Tyto volby se vztahují na všechny vaše kalendáře:

Nastavení zvuků pro připomínky
kalendáře

Vyberte Nastavení > Zvuk > Zvuk kalendáře.

Synchronizace minulých událostí

Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Synchronizace a poté
vyberte časové období. Budoucí události jsou synchronizovány vždy.

Nastavení zvukové výstrahy při
příjmu pozvánky ke schůzce

Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře a aktivujte volbu
Upozornění pozvánek.

Zapnutí podpory časového pásma
pro Kalendář

Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Podpora pásma.

Nastavení výchozího kalendáře

Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Výchozí kalendář.

Aktualizace Kalendáře ve vašich
zařízeních iOS a počítačích pomocí
iCloudu

Vyberte Nastavení > iCloud a poté zapněte volbu Kalendář. Viz „iCloud“ na
stránce 17.

Důležité:

Pokud je zapnutá volba Podpora pásma, aplikace Kalendář zobrazuje data a časy

událostí v časovém pásmu vybraného města. Pokud je vypnutá volba Podpora pásma, aplikace
Kalendář zobrazuje data a časy událostí v časovém pásmu vašeho aktuálního místa určeného
síťovým časem. Někteří operátoři nepodporují ve všech oblastech síťový čas. Pokud jste na
cestách, je možné, že iPhone nezobrazí události nebo nespustí výstrahu ve správném místním
čase. Manuální nastavení správného času viz „Datum a čas“ na stránce 177.

94

Kapitola 10

Kalendář