iPhone - Restart a obnova iPhonu

background image

Restart a obnova iPhonu

Pokud něco nefunguje, jak má, zkuste restartovat iPhone, vynutit zavření aplikace nebo iPhone
resetovat.
Restart zařízení iPhone: Podržte tlačítko Zapnout/Vypnout, dokud se nezobrazí červený
jezdec. Vypněte iPhone posunutím jezdce. Pokud chcete iPhone opět zapnout, podržte tlačítko
Zapnout/Vypnout, dokud se neobjeví logo Apple.
Vynucené ukončení aplikace: Na několik sekund přidržte tlačítko Zapnout/Vypnout, dokud se
neobjeví červený jezdec, a poté přidržte tlačítko plochy , dokud se aplikace neukončí.
Zavření aplikace můžete vynutit také tím, že ji odstraníte ze seznamu posledních aplikací. Viz
„Otvírání a přepínání aplikací“ na stránce 20.

Pokud iPhone nemůžete vypnout nebo problém přetrvává, je možné, že bude třeba obnovit
výchozí stav zařízení iPhone. Obnova výchozího stavu by měla být použita pouze v případě, že
nepomůže vypnutí a zapnutí zařízení iPhone.
Obnova výchozího stavu zařízení iPhone: Současně podržte tlačítko Zapnout/Vypnout a
tlačítko plochy po dobu nejméně deseti sekund, dokud se neobjeví logo Apple.