iPhone - Apple a životní prostředí

background image

Apple a životní prostředí

Společnost Apple rozumí své odpovědnosti za minimalizaci dopadu činnosti a produktů
společnosti na životní prostředí. Více informací viz: www.apple.com/environment