iPhone - Vietnamština

background image

Vietnamština

Dotkněte se znaku, přidržte jej pro zobrazení dostupných diakritických znamének a poté
sklouznutím prstu vyberte požadovanou volbu.

Pokud chcete zadat znaky s diakritickými znaménky, můžete rovněž zadat následující sekvence
kláves:

aa—â (a se stříškou)

Â

aw—ă (a s háčkem)

Â

as—á (a s čárkou)

Â

af—à (a grave)

Â

ar—ả (a s otazníkem)

Â

ax—ã (a se stoupavým přízvukem)

Â

aj—ạ (klesající tón)

Â

dd—đ (přeškrtnuté d)

Â

ee—ê (e se stříškou)

Â

oo—ô (o se stříškou)

Â

ow—ơ (háček nad o)

Â

w—ư (háček nad u)

Â

182

Dodatek A

Národní klávesnice