iPhone - Съдържание

background image

Съдържание

9

Глава 1: Кратко запознанство с iPhone

9

Преглед на iPhone

9

Аксесоари

10

Бутони

12

Иконки за състоянието

15

Глава 2: Начални стъпки

15

Преглеждане на това ръководство на iPhone

15

Какво ви е необходимо

15

Инсталиране на SIM карта

16

Настройка и активиране

16

Свързване на iPhone с компютър.

17

Свързване с интернет

17

Настройване на електронна поща и други регистрации

17

Управляване на съдържание на iOS устройства

18

iCloud

19

Синхронизиране с iTunes

21

Глава 3: Основни функции

21

Използване на програми

24 Настройка на Начален екран
26 Въвеждане на текст
29 Диктуване
30 Отпечатване
31

Търсене

32 Управление с глас
33 Известия
34 Twitter
36 Слушалки с дистанционно и микрофон на Apple
37 AirPlay
37 Bluetooth устройства
38 Батерия
40 Функции за повишаване сигурността
41

Почистване на iPhone

42 Рестартиране или ресетиране на iPhone

43

Глава 4: Siri

43 Какво е Siri?
43 Използване на Siri
47 Поправяне на Siri
48 Siri и други програми
60 Диктуване

2

background image

62

Глава 5: Phone (Телефон)

62 Телефонни разговори
67 FaceTime
68 Визуална гласова поща
69 Contacts (Контакти)
70 Favorites (Предпочитани)
70 Прехвърляне и изчакване на повиквания, показване и скриване на телефонния номер
71

Тонове за звънене, превключвател със/без звук и вибрация

72 Международни разговори
73 Настройване на опции за Phone (Телефон)

74

Глава 6: Mail

74 Получаване и четене на имейл
75 Работа с няколко регистрации
75 Изпращане на имейл
76 Използване на връзки и разпознати данни
76 Преглеждане на прикачени файлове
77 Отпечатване на съобщения и прикачени файлове
77 Подреждане на електронна поща
78 Търсене на писма
78 Регистрации и настройки на електронна поща

81

Глава 7: Safari

81

Преглед на web страници

82 Връзки
82 Reading List (Списък за четене)
83 Четене
83 Въвеждане на текст и попълване на формуляри
83 Търсене
83 Отметки и история
84 Отпечатване на web страници, PDF файлове и други документи
84 Web изрезки

85

Глава 8: Music (Музика)

85 Добавяне на музика и аудио
85 Изпълняване на песни и друго аудио
87 Допълнително управление за песни
87 Бутони за управление на подкасти и аудио книги
88 Използване на Siri или Voice Control с Music (Музика)
88 Разглеждане на албумите в Cover Flow
89 Преглеждане на песни в албум
89 Търсене в аудио съдържание
89 iTunes Match
90 Genius
90 Списъци с песни
91

Общ достъп у дома

92

Глава 9: Messages (Съобщения)

92 Изпращане и получаване на съобщения
94 Изпращане на съобщение до група
94 Изпращане на музика, видео и други
94 Редактиране на диалози
95 Търсене в съобщения

3

Съдържание

background image

96

Глава 10: Calendar (Календар)

96 Информация за Calendar (Календар)
96 Разглеждане на календарите
97 Добавяне на събития
97 Отговаряне на покана
98 Търсене в календари
98 Абониране за календари
98 Импортиране на събития в календари от Mail
98 Регистрации и настройки на календари

100

Глава 11: Photos (Снимки)

100 Преглеждане на снимки и видео
101 Преглеждане на слайдшоу
101 Подреждане на снимки и видео
101 Обменяне на снимки и видео
102 Отпечатване на снимки

103

Глава 12: Camera (Камера)

103 Информация за Camera (Камера)
104 Снимане и записване на видео
104 HDR снимки
105 Преглеждане, изпращане и отпечатване
105 Редактиране на снимки
106 Редактиране на видео
106 Прехвърляне на снимки и видео към компютъра
106 Поток снимки

108

Глава 13: YouTube

108 Информация за YouTube
108 Браузване и търсене на видео клипове
109 Възпроизвеждане на видео клип
109 Запазване на видео клипове, които харесвате
110 Изпращане на видео клип, коментар и рейтинг
110 Получаване на информация за видео клип
110 Изпращане на видео в YouTube

111

Глава 14: Stocks (Акции)

111 Разглеждане на борсова информация
112 Получаване на допълнителна информация

113

Глава 15: Maps (Карти)

113 Търсене на местоположение
114 Получаване на указания
115 Получаване и изпращане на информация за местоположение
115 Представяне на трафик информация
116 Представяне на карта

117

Глава 16: Weather (Прогноза за времето)

117 Получаване на метеорологична информация

4

Съдържание

background image

118

Глава 17: Notes (Бележки)

118 Информация за Notes (Бележки)
118 Писане на бележки
119 Прочитане и редактиране на бележки
119 Търсене в бележките
119 Отпечатване или изпращане на бележки с електронна поща

120

Глава 18: Clock (Часовник)

120 Информация за Clock (Часовник)
120 Настройване на часовници по света
121 Настройване на аларми
121 Използване на хронометър
121 Настройване на таймер

122

Глава 19: Reminders (Напомняне)

122 Информация за Reminders (Напомняне)
122 Настройване на напомняне
123 Управляване на напомняния в преглед по списък
124 Управляване на напомняне в преглед по дата
124 Информация за напомняния по местоположения
124 Управляване на приключени напомняния
125 Търсене в напомняния

126

Глава 20: Game Center

126 Информация за Game Center
126 Влизане в Game Center
127 Закупуване и изтегляне на игри
127 Играене на игри
127 Играене с приятели
128 Настройки на Game Center

129

Глава 21: iTunes Store

129 Информация за iTunes Store
129 Търсене на музика, видео и други
130 Купуване на музика, аудио книги и тонове за звънене
130 Купуване или наемане на видео
131 Следване на изпълнители и приятели
131 Стриймване или изтегляне на подкасти
132 Състояние на изтеглянето
132 Промяна на бутоните за преглед
132 Представяне на данните за регистрация
132 Проверяване на изтеглени файлове

133

Глава 22: Newsstand (Преса)

133 Информация за Newsstand (Преса)
134 Прочитане на последните издания

135

Глава 23: App Store

135 Информация за App Store
135 Търсене и изтегляне на програми
136 Изтриване на програми
137 Настройки Store

5

Съдържание

background image

138

Глава 24: Contacts (Контакти)

138 Информация за Contacts (Контакти)
138 Синхронизиране на контакти
139 Търсене на контакти
139 Добавяне и редактиране на контакти
140 Обединени контакти
140 Регистрации и настройки на контакти

142

Глава 25: Videos (Видео)

142 Информация за Videos (Видео)
142 Възпроизвеждане на видео клип
143 Търсене на видео
143 Гледане на наети филми
144 Гледане на видео на телевизор
144 Изтриване на видео от iPhone
145 Общ достъп у дома
145 Настройване на таймер за спящ режим
145 Конвертиране на видео за iPhone

146

Глава 26: Calculator (Калкулатор)

146 Използване на калкулатора
146 Научен калкулатор

147

Глава 27: Compass (Компас)

147 Информация за Compass (Компас)
147 Калибриране на компас
148 Търсене на посока
148 Използване на Compass (Компас) с Maps (Карти)

149

Глава 28: Voice Memos (Аудио бележки)

149 Информация за аудио бележки
149 Записване
150 Слушане на запис
150 Управляване и изпращане на записи
151 Изпращане на аудио бележки до вашия компютър

152

Глава 29: Nike + iPod

152 Информация за Nike + iPod
152 Активиране на Nike + iPod
152 Свързване на сензор
153 Трениране с Nike + iPod
153 Калибриране на Nike + iPod
154 Изпращане на данни за тренировка в nikeplus.com

155

Глава 30: iBooks

155 Информация за iBooks
155 Използване на iBookstore
156 Синхронизиране на книги и PDF файлове
156 Четене на книги
158 Промяна на вида на книгата
158 Отпечатване или изпращане с електронна поща на PDF файл
159 Подреждане на рафта с книги

6

Съдържание

background image

160

Глава 31: Облекчена работа

160 Функции за облекчена работа
161 VoiceOver
173 Определяне откъде да се възпроизвеждат входящите повиквания
173 Siri
173 Трикратно натискане на бутон Начало
174 Увеличаване на размера
174 Голям текст
175 Бяло върху черен фон
175 Изговаряне на маркиран текст
175 Изговаряне на автоматично генериран текст
175 Моно звук
175 Съвместимост със слухови апарати
176 Настройка на режими вибрации
176 Светкавица за предупредителни сигнали
177 Докосване с помощ
178 Универсален достъп в OS X
178 Поддръжка на TTY
178 Минимален размер на шрифт за съобщенията в електронна поща
178 Тонове за звънене, които могат да се поставят на контакти
178 Визуална гласова поща
178 Широкоекранна клавиатура
179 Голяма телефонна клавиатура
179 Управление с глас
179 Субтитри

180

Глава 32: Settings (Настройки)

180 Режим Полет
180 Wi-Fi
181 Известия
182 Услуги за местоположение
183 VPN
183 Персонален Hotspot
184 Мобилен оператор
184 Звук и превключвател със/без звук
184 Яркост
185 Wallpaper (Фон)
185 Основни настройки
193 Параметри на програми

194

Приложение A: Клавиатури на различни езици

194 Добавяне и изтриване на клавиатури
194 Превключване на клавиатури
195 Китайски
196 Японски
197 Въвеждане на символи Emoji
197 Използване на списък с предложения
197 Използване на бързи клавиши
198 Виетнамски

7

Съдържание

background image

199

Приложение B: Поддръжка и друга информация

199 Страница за поддръжка на iPhone
199 Рестартиране или ресетиране на iPhone
199 Създаване на резервно копие на iPhone
201 Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone
202 Файлов Достъп
202 Информация за безопасност, софтуер и сервизно обслужване
203 Използване на iPhone в корпоративна среда
203 Използване на iPhone с други оператори
204 Информация за изхвърляне и рециклиране
205 Apple и околната среда
205 Температура на работа на iPhone

8

Съдържание