iPhone - Apple и околната среда

background image

Apple и околната среда

В Apple осъзнаваме отговорността да намалим влиянието върху околната среда на нашата
дейност и продукти. За да научите повече, посетете: www.apple.com/environment