iPhone - Файлов Достъп

background image

Файлов Достъп

Файловият достъп ви дава възможност да прехвърляте файлове с USB кабел между iPhone и
компютъра, като използвате iTunes. Можете да обменяте файлове, създадени със съвместими
програми и запазени във формат, който се поддържа.

Програмите, които поддържат файлов достъп се появяват в списъка File Sharing Apps в iTunes.
За всяка програма списъкът показва документите, които са на iPhone. Вижте документацията
с информация за програмата, за да разберете как се осигурява файлов достъп (не всички
програми поддържат тази функция).
Прехвърляне на файл от iPhone към компютъра: В iTunes отидете в панела Apps
(Програми) за устройството. В частта File Sharing (Файлов достъп), изберете програма от
списъка. Отдясно изберете файла, който искате да прехвърлите и след това щракнете „Save
to“ (Запиши на).
Прехвърляне на файл от компютъра към iPhone: В iTunes отидете в панела Apps
(Програми) за устройството. В частта File Sharing (Файлов достъп), изберете програма и след
това щракнете Add (Добави). Файлът се прехвърля незабавно към вашето устройство, за да се
използва от програмата, която сте избрали.
Изтриване на файл от iPhone: В iTunes отидете в панела Apps (Програми) за устройството.
В частта File Sharing (Файлов достъп), изберете файл и след това щракнете клавиша Delete
(Изтрий).