iPhone - Температура на работа на iPhone

background image

Температура на работа на iPhone

Ако вътрешната температура на iPhone надвиши нормалната температура на работа, той се
опитва да регулира температурата си и може да наблюдавате следното:

iPhone спира да се зарежда.

Â

Екранът е затъмнен.

Â

Сигналът на мобилната мрежа е слаб.

Â

Появява се предупредителен екран за температурата

Â

Важно:

Когато на iPhone е представен предупредителен екран за температура, можете да го

използвате единствено за спешни повиквания. Ако iPhone не може да регулира вътрешната
си температура, преминава в спящ режим, докато не се охлади. Когато iPhone се намира в
този режим, не можете да го използвате дори и за спешни повиквания. Преместете iPhone
на по-хладно място и изчакайте няколко минути, преди да се опитате да използвате отново
iPhone.

205

Приложение B

Поддръжка и друга информация

background image

Apple Inc.

K

© 2012 Apple Inc. Всички права запазени.

Apple, логото на Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort
Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder,
iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch,
iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X,
Pages, Safari, Siri, Spotlight и логото Works with iPhone са
търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
страни.

AirPrint, iMessage, логото Made for iPhone, Multi-Touch и
Retina са търговски марки на Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store и
MobileMe са запазени марки за услуги на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други страни.

App Store, iBookstore и iTunes Match са марки за услуги на
Apple Inc.

IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на
Cisco в САЩ и други страни и се използва под лиценз.

Ping регистрирана търговска марка на Karsten Manufacturing
Corporation и се използва в САЩ под лиценз.

NIKE и Swoosh Design са търговски марки на NIKE, Inc. и
техните филиали и са използвани под лиценз.

Bluetooth® като дума и лого са запазени търговски марки на
Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези марки от Apple Inc.
е под лиценз.

Adobe и Photoshop са търговски марки или регистрирани
търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или
други страни.

Други имена на компании и продукти, които са споменати
тук, може да са търговски марки на техните съответни
компании.

Map data © 2010 Google.

Споменаването на продукти на други компании е само за
информация и не представлява одобрение или препоръка.
Apple не поема никаква отговорност по отношение на
производителността и работата на тези продукти. Всички
договорености, споразумения или гаранции, ако има
такива, се уреждат между доставчиците и потенциалните
потребители. Положени са всички усилия, за да се осигури
акуратността на информацията в това ръководство. Apple не
е отговорен за печатни грешки и грешки при написването.

BG019-2267/2012-03