iPhone - Страница за поддръжка на iPhone

background image

Страница за поддръжка на iPhone

Обширна информация е достъпна на адрес www.apple.com/bg/support/iphone. Можете
да използвате Express Lane за персонална поддръжка (не е достъпно във всички области).
Посетете expresslane.apple.com.