iPhone - Рестартиране или ресетиране на iPhone

background image

Рестартиране или ресетиране на iPhone

Ако нещо не работи правилно, опитайте да рестартирате iPhone, да приключите
принудително програма или да ресетирате iPhone.
Рестартиране на iPhone: Задръжте бутона за включване/изключване, докато се появи
червен плъзгач. Използвайте плъзгача, за да изключите iPhone. За да включите отново iPhone,
задръжте бутона за включване/изключване, докато се появи логото на Apple.
Принудително приключване на програма: Задръжте няколко секунди бутона за включване/
изключване, докато се появи червеният плъзгач и след това задръжте бутон Начало , докато
програмата се затвори.
Също така можете да премахнете програма от списъка на наскоро използваните програми, за
да я затворите принудително. Вижте „Отваряне и превключване на програми” на стр. 21.

Ако не можете да изключите iPhone или ако проблемът не се отстрани, може да се наложи да
ресетирате устройството.iPhone. Ресетирането трябва да се направи само ако изключването
на iPhone не реши проблема.
Ресетиране на iPhone: Едновременно натиснете и задръжте бутона за включване/
изключване и бутон Начало поне за десет секунди, докато се появи логото на Apple.