iPhone - Използване на iPhone с други оператори

background image

Използване на iPhone с други оператори

Някои мобилни оператори ви позволяват да отключите iPhone, за да го използвате с тяхната
мрежа. За да разберете дали вашият мобилен оператор предоставя тази опция, посетете
support.apple.com/kb/HT1937.

Обърнете се към мобилния оператор за оторизация и информация. Трябва да свържете
iPhone с iTunes, за да приключите процеса. Възможно е начисляването на допълнителни
такси.

За повече информация посетете support.apple.com/kb/TS3198.

203

Приложение B

Поддръжка и друга информация