iPhone - Японски

background image

Японски

Можете да въвеждате на японски, като използвате клавиатурите Kana или Romaji . Също така
можете да въвеждате символи Facemarks.

Въвеждане на японски Kana

С помощта на палетата Kana можете да изберете срички. За да видите повече срички,
докоснете клавиша стрелка и изберете друга сричка или дума от прозореца.

196

Приложение A

Клавиатури на различни езици

background image

Въвеждане на японски Romaji

Използване на клавиатурата Romaji за въвеждане на срички. Различни алтернативи се
появяват най-отгоре на клавиатурата. Докоснете, за да въведете избраното. За да видите
повече срички, докоснете клавиша стрелка и изберете друга сричка или дума от прозореца.

Въвеждане на Facemarks и емотикони

Когато използвате клавиатурата за японски Kana, докоснете клавиша ^_^.

Когато използвате клавиатурата за японски Romaji (японски QWERTY), докоснете клавиша за
числа , след което докоснете клавиша ^_^.

Когато използвате клавиатурата за китайски (опростен или традиционен) Pinyin или
(традиционен) Zhuyin, докоснете клавиша за символи и след това докоснете клавиша ^_^.