iPhone - Китайски

background image

Китайски

С помощта на клавиатурите можете да въвеждате китайски, като използвате няколко
различни начина - Pinyin, Cangjie, Wubihuaи и Zhuyin. Също така може да използвате вашия
пръст, за да пишете китайски йероглифи директно на екрана.

Въвеждане, като използвате Pinyin

Използвайте клавиатурата QWERTY, за да въвеждате на опростен или традиционен Pinyin.
Докато пишете, се появяват предложения за символи. Докоснете предложение, за да го
изберете или продължете да въвеждате, за да видите и други символи.

Ако продължите да въвеждате Pinyin без интервали, ще се появят предложения за изречения.

Въвеждане, като използвате Cangjie

Създаване на китайски символи от съставните клавиши Cangjie. Докато пишете, се появяват
предложения за символи. Докоснете символ, за да го изберете или продължете да въвеждате
до пет компонента, за да видите и други символи.

Въвеждане, като използвате Wubihua

Използвайте клавиатурата, за да създадете китайски символи, като използвате до 5 щриха в
правилния ред: хоризонтален, вертикален, наклонен наляво, наклонен надясно и затварящ.
Например китайският символ 圈 (кръг) би трябвало да започва с вертикален щрих 丨.

Докато въвеждате, се появяват предложения за символи, като първо се появяват най-често
използваните. Докоснете йероглиф, за да го изберете.

Ако не сте сигурни кой е правилния щрих, въведете звездичка (*). За да видите още символи,
въведете още един щрих или преминете през списъка с йероглифи.

Докоснете клавиша за съвпадения (匹配), за да се покажат само йероглифите, които съвпадат
точно с това, което сте въвели.

Въвеждане, като използвате Zhuyin

Използвайте клавиатурата, за да въведете буквите Zhuyin. Докато пишете, се появяват
предложения за китайски символи. Докоснете предложение, за да го изберете или
продължете да въвеждате букви Zhuyin, за да видите повече опции. След като въведете
първата буква, клавиатурата се променя, за да покаже още букви.

Ако продължите да въвеждате Zhuyin без интервали, ще се появят предложения за
изречения.

195

Приложение A

Клавиатури на различни езици

background image

Писане на китайски йероглифи

Когато са включени форматите за ръкописно въвеждане на опростен или традиционен
китайски, можете да рисувате или пишете китайски йероглифи с пръст директно на екрана
Докато пишете щрихите от йероглифа, iPhone ги разпознава и показва съответните символи
в списък, като най-отгоре са тези с най-добро съответствие. Когато изберете йероглиф, като
допълнителни възможности за избор се появяват следващите свързани с него символи.

Сензорен екран

Някои сложни йероглифи като 鱲 (част от името на летище Хонг Конг), 𨋢 (асансьор) и 㗎
(част използвана в Кантонски) може да се въвеждат с последователно писане на два или
повече от съставните им символи. Докоснете този символ и ще се заменят въведените преди
това символи.

Латинските символи също се разпознават.

Конвертиране между опростен и традиционен китайски

Изберете символа или символите, които искате да конвертирате, след което докоснете
Replace (Замени). Вижте „Редактиране на текст” на стр. 28. Можете да въведете цяла фраза или
изречение, преди да конвертирате.