iPhone - Използване на списък с предложения

background image

Използване на списък с предложения

Когато използвате китайска, японска или арабска клавиатура, предложените символи и думи
се появяват най-отгоре на клавиатурата. Докоснете предложение, за да го въведете или
прокарайте пръст наляво, за да видите повече предложения.
Използване на списъка с предложения: Докоснете отдясно стрелката нагоре, за да
прегледате целия списък с предложения. Прокарайте пръст нагоре или надолу, за да
прелиствате списъка. Докоснете стрелката надолу, за да се върнете към съкратения списък.