iPhone - Използване на бързи клавиши 

background image

Използване на бързи клавиши

Когато използвате определени китайски или японски клавиатури, можете да създадете бързи
клавиши с думи и двойки символи. Бързите клавиши се добавят към персоналния ви речник.
Когато въведете бързи клавиши и използвате поддържаща клавиатура, свързаната дума или
символи заменят въведеното. Бързи клавиши са достъпни за следните клавиатури:

Chinese - Simplified (Pinyin)

Â

Chinese - Traditional (Pinyin)

Â

Chinese - Traditional (Zhuyin)

Â

Japanese (Romaji)

Â

Japanese (Kana)

Â

Включване или изключване на бързи клавиши: Отидете в Settings > General > Shortcuts.
(Настройки > Основни > Бързи клавиши).

197

Приложение A

Клавиатури на различни езици