iPhone - Добавяне и изтриване на клавиатури

background image

Добавяне и изтриване на клавиатури

За да въвеждате текст на различни езици на iPhone, трябва да използвате различни
клавиатури. По подразбиране е достъпна само клавиатурата на езика, който сте настроили. За
да направите достъпни клавиатури на други езици, използвайте настройките на клавиатурата.
Списък с клавиатурите, които се поддържат на iPhone можете да видите на адрес
www.apple.com/iphone/specs.html.
Добавяне на клавиатура: Отидете в Settings > General > International (Настройки > Основни
> Международни), докоснете Keyboards (Клавиатури), след което изберете клавиатура от
списъка. Повторете, за да добавите още клавиатури.
Изтриване на клавиатура: Отидете в Settings > General > International > Keyboards
(Настройки > Основни > Международни > Клавиатури), след което докоснете Edit
(Редактирай). Докоснете до клавиатурата, която искате да изтриете и след това доксонете
Delete (Изтрий).
Редактиране на списъка с клавиатури: Отидете в Settings > General > International
> Keyboards (Настройки > Основни > Международни > Клавиатури). Докоснете Edit
(Редактирай), след това изтеглете до клавиатурата, за да я преместите до ново място в
списъка.

Превключване на клавиатури