iPhone - Въвеждане на символи Emoji

background image

Въвеждане на символи Emoji

Използвайте клавиатурата Emoji, за да добавяте картинки и символи. Също така можете да
въвеждате символи Emoji, като използвате японска клавиатура. Например въведете はーと, за
да получите ♥.