iPhone - Виетнамски

background image

Виетнамски

Докоснете и задръжте символ, за да видите възможните диакритични знаци, след което с
плъзгане изберете този, който искате.

Освен това можете да използвате следната последователност от клавиши, за да въвеждате
символи с диакритични знаци:

aa—â (а с циркумфлекс)

Â

aw—

Â

ă (а с карон)

as—á (a с ударение)

Â

af—à (a с тежко ударение)

Â

ar—

Â

ả (a с въпросителен знак)

ax—ã (a с двойно ударение)

Â

aj—

Â

ạ (a с понижен тон)

dd—

Â

đ (d с черта)

ee—ê (e с циркумфлекс)

Â

oo—ô (o с циркумфлекс)

Â

ow—

Â

ơ (o с ченгелче)

w—

Â

ư (u с ченгелче)

198

Приложение A

Клавиатури на различни езици