iPhone - Редактиране на диалози

background image

Редактиране на диалози

Ако искате да запазите само част от диалога, можете да изтриете само частите, които не
са ви необходими. Освен това можете да изтриете и цели диалози от списъка Messages
(Съобщения).
Редактиране на диалог: Докоснете Edit (Редактирай), изберете частите, които искате да
изтриете и след това докоснете Delete (Изтрий).

Изтриване на целия текст и
всички прикачени файлове, без
да се изтрива самият диалог

Докоснете Edit (Редактирай) и след това Clear All (Изчисти всичко).

Изтриване на диалог

Прокарайте пръст през диалога и след това докоснете Delete (Изтрий).

94

Глава 9

Messages (Съобщения)