iPhone - Търсене в аудио съдържание

background image

Търсене в аудио съдържание

Можете да търсите сред заглавията, изпълнителите, имената на албумите, композиторите,
подкастите и друго аудио съдържание на iPhone.
Търсене на музика: Въведете текст в полето за търсене в горната част на списъка с песни,
изпълнители или други елементи на Music (Музика).
Също така можете да търсите в аудио съдържанието от Начален екран. Вижте „Търсене” на
стр. 31.

iTunes Match

С помощта на услугата iTunes Match можете да съхранявате вашата музикална библиотеката
в iCloud - включително и песни, импортирани от CD-та, като можете да се наслаждавате
на колекцията си както на вашия iPhone, така и на останалите iOS устройства и компютри.
Услугата iTunes Match се предлага само като платен абонамент.