iPhone - Списъци с песни

background image

Списъци с песни

Можете да създавате и редактирате ваши собствени списъци iPhone или да редактирате
списъците, синхронизирани от iTunes на вашия компютър.
Създаване на списък: Прегледайте Playlists (Списъци с песни), след това докоснете Add
Playlist (Добави списък) близо до горния край на списъка. Въведете заглавие, докоснете ,
за да изберете песните и видеото, които искате на включите, след което докоснете Done
(Готово).
Когато създадете списък и след това синхронизирате iPhone с вашия компютър, списъкът се
синхронизира с библиотеката iTunes.
Редактиране на списък: Прегледайте Playlists (Списъци с песни) и изберете списък за
редактиране. Докоснете Edit (Редактирай) и след това:

90

Глава 8

Music (Музика)

background image

Â

За да добавите още песни: Докоснете .

Â

За да изтриете песен: Докоснете . Изтриването на песен от списъка не означава, че я
изтривате от iPhone.

Â

За да преместите песен по-нагоре или по-надолу в списъка: Изтеглете .

Направените промени се копират в списъка във вашата библиотека в iTunes при следващото
синхронизиране на iPhone с компютъра или безжично чрез iCloud, ако сте се абонирали за
iTunes Match.

Изтриване на списък

В Playlists (Списъци с песни), докоснете списъка, който искате да
изтриете и след това докоснете Delete (Изтрий).

Изчистване на списък

В Playlists (Списъци с песни), докоснете списъка, който искате да
изчистите и след това докоснете Clear (Изчисти).

Изтриване на песен от iPhone

В Songs (Песни), прокарайте пръст през песента и след това докоснете
Delete (Изтрий).
Песента се изтрива от iPhone, но не и от библиотеката iTunes на вашия
компютър Mac или PC.