iPhone - Разглеждане на албумите в Cover Flow

background image

Разглеждане на албумите в Cover Flow

Когато разглеждате музиката, завъртете iPhone, за да видите съдържанието на iTunes в Cover
Flow и да изберете музика от албумите.

Прелистване на албумите: Прокарайте пръст наляво или надясно.

Преглед на песните от албум

Докоснете албум или . Изтеглете нагоре или надолу, за да прелистите
и докоснете песен, за да се възпроизведе.

Връщане към списъка с албуми

Докоснете заглавието или докоснете отново .

88

Глава 8

Music (Музика)