iPhone - Общ достъп у дома

background image

Общ достъп у дома

С помощта на Home Sharing (Общ достъп у дома) можете да възпроизвеждате музика, филми
и телевизионни предавания на iPhone от библиотеката iTunes на вашия компютър Mac или PC.
iPhone и вашият компютър трябва да са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа. Програмата
iTunes трябва да е отворена на компютъра с активна функция Home Sharing (Общ достъп у
дома) и да сте влезнали с един и същ идентификатор Apple ID , както и при функцията за общ
достъп на iPhone.

Забележка: За да се използва тази функция, трябва да имате iTunes 10.2 или следваща версия,
която може да изтеглите от www.apple.com/bg/itunes/download Допълнително съдържание
като дигитални брошури и iTunes Extra не може да се споделя.

Възпроизвеждане на музика от библиотека iTunes на iPhone:

1

В iTunes на компютъра изберете Advanced > Turn On Home Sharing (Допълнителни > Включи

общ достъп у дома).

2

Влезте и след това щракнете Create Home Share (Създай общ достъп у дома).

3

На iPhone отидете в Settings > Music (Настройки > Музика), след това влезнете в Home

Sharing (Общ достъп у дома), като използвате същия идентификатор Apple ID и парола.

4

В Music (Музика) докоснете More (Още) и след това докоснете Shared (Споделени) и изберете

вашата библиотека iTunes.

Връщане към съдържанието на
вашия iPhone

Докоснете Shared (Споделени) и изберете My iPhone (Моя iPhone).

91

Глава 8

Music (Музика)