iPhone - Изпълняване на песни и друго аудио

background image

Изпълняване на песни и друго аудио

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Важна информация за предотвратяване загубата на слуха прочетете в

Ръководство за продукта на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

Бутоните в долния край на екрана ви дават възможност да браузвате съдържание на iPhone
по списъци, изпълнители, песни и други категории.
Възпроизвеждане на песен или друг елемент: Докоснете елемента.

Използвайте бутоните на екрана, за да управлявате възпроизвеждането. Освен това можете
да използвате бутоните за силата на звука на слушалките. Вижте „Слушалки с дистанционно и
микрофон на Apple” на стр. 36.

85

background image

Преглед на екрана Now Playing (Сега се изпълнява): . Докоснете Now Playing (Сега се
изпълнява).

Следваща/Бързо

превъртане напред

Възпроизвеждане/

Пауза

Списък с песни

Назад

Сила на звука

Предишна/Бързо

превъртане назад

AirPlay

Настройване на бутоните за
преглед

Докоснете More (Повече), докоснете Edit (Редактирай) и след това
изтеглете инконка върху бутона, който искате да замените.

Изтегляне на допълнителни
епизоди подкасти

Докоснете Podcasts (докоснете първо More (Още), ако не виждате
Podcasts) и след това докоснете подкаст, за да видите достъпните
епизоди.

Разбъркване на песни с помощта
на разклащане

Разклатете iPhone, за да активирате разбъркването и да промените
песните. Можете да разклатите отново, за да смените песента.
За да включите или изключите Shake to Shuffle (Разклати за
разбъркване), отидете в Settings > Music (Настройки > Музика).

Възпроизвеждане на музика на
колонки AirPlay или Apple TV

Докоснете

. Вижте „AirPlay” на стр. 37.

Представяне текста на песента

Докоснете обложката на албума, докато се възпроизвежда песента.
(Текстът се появява, ако сте го добавили към песента с помощта на
прозореца Info (Информация) в iTunes и сте синхронизирали iPhone с
iTunes).

Настройване на опции за Music
(Музика)

Отидете в Settings > Music (Настройки > Музика).

Когато използвате друга програма, бутоните за аудио управление могат да се представят, като
щракнете двукратно бутон Начало и след това плъзнете пръст отляво надясно по долната
част на екрана.

Бутоните за управление контролират текущата програма, а ако музиката е спряна на пауза,
контролират последно използваната програма, която е възпроизвеждала музика. Иконката
на програмата се появява вдясно. Докоснете я, за да отворите програмата. Отново плъзнете
пръст надясно, за да се представят бутоните за управление на звука и бутонът AirPlay (когато
в рамките на обхвата е намерено устройство Apple TV или високоговорители AirPlay).

86

Глава 8

Music (Музика)

background image

Когато екранът е заключен и щракнете двукратно бутон Начало , се представят бутоните за
аудио управление.