iPhone - Използване на Siri или Voice Control с Music (Музика)

background image

Използване на Siri или Voice Control с Music (Музика)

Можете да използвате Siri (iPhone 4S) или Voice Control, за да контролирате
възпроизвеждането на музиката от iPhone. Вижте глава 4, „Siri,” на стр. 43 и „Управление с
глас” на стр. 32.

Управление на
възпроизвеждането на музика

Кажете „play“ или „play music“. За да спрете на пауза, кажете „pause“ или
„pause music“. Освен това можете да кажете „next song“ или „previous
song“.

Възпроизвеждане на албум,
изпълнител или списък с песни

Кажете „play“, след това кажете „album“, „artist“ или „playlist“ и
съответното име.

Размесване на текущия списък с
песни

Кажете „shuffle“.

Получаване на информация за
изпълняваната в момента песен

Кажете „what’s playing“, „what song is this“, „who sings this song“ или „who
is this song by“.

С помощта на Genius може да се
възпроизвеждат подобни песни

Кажете „Genius“, „play more like this“ или „play more songs like this“.

Отказване на Voice Control

Кажете „cancel“ или „stop“.