iPhone - Допълнително управление за песни

background image

Допълнително управление за песни

За да се появят допълнителни бутони за управление, докоснете обложката на албума в екран
Now Playing (Сега се изпълнява). Можете да видите изминалото време, оставащото време и
номера на песента. Текстът на песента също се появява, ако сте го прибавили в iTunes.

Повторение

Ping - харесвам

Навигационна скала

Размесване

Genius

Ping коментар

Плъзгач

Повторно възпроизвеждане на
песни

Докоснете .

= повторно възпроизвеждане на всички песни в албума или списъка
= повторно възпроизвеждане само на текущата песен
= без повторно възпроизвеждане

Разбъркване на песни

Докоснете .

= разбъркване на песни
= възпроизвеждане на песните подред

Преминаване към произволно
място в песента

Изтеглете плъзгача върху навигационната скала. Плъзнете с пръст
надолу, за да намалите скоростта на навигационната скала.

Създаване на списък Genius

Докоснете . Вижте „Genius” на стр. 90.

Използване на Ping

Вижте „Следване на изпълнители и приятели” на стр. 131.