iPhone - Добавяне на музика и аудио

background image

Добавяне на музика и аудио

Можете да получите музика или друго аудио съдържание на iPhone, като:

Закупите и изтеглите съдържание от iTunes Store на iPhone. Вижте глава

Â

21, „iTunes Store,” на

стр. 129. Също така можете да отидете в iTunes Store от Music (Музика), като докоснете
бутона Store, когато браузвате.
Използвайте функцията Automatic Download (Автоматично изтегляне), за да се изтегля

Â

автоматично новата музика, закупена на другите ви iOS устройства и компютри. Вижте
„iCloud” на стр. 18.
Синхронизирате с iTunes на вашия компютър. Можете да синхронизирате цялото си

Â

мултимедийното съдържание или да изберете специфични песни или други елементи.
Вижте „Синхронизиране с iTunes” на стр. 19.
Можете да използвате iTunes Match, за да запазвате вашата музикална библиотека в

Â

iCloud и да имате достъп до нея от всички ваши iOS устройства и компютри. Вижте „iTunes
Match” на стр. 89.