iPhone - Web изрезки

background image

Web изрезки

Можете да създавате Web изрезки, които да се появяват като иконки на Начален екран.
Добавяне на Web изрезка: Въведете Web страницата и докоснете . След това докоснете
Add to Home Screen (Добави към Начален екран).
Когато отворите Web изрезка, Safari автоматично увеличава и представя частта на страницата,
която е била изобразена, когато сте запазили Web изрезката. Докато web страницата няма
своя иконка, това изображение също се използва за иконката на Web изрезката на Начален
екран.
Web изрезките се съхраняват в защитено копие в iCloud и iTunes, но не се синхронизират с
iTunes или MobileMe. Също така не се изпращат към други устройства с iCloud.

84

Глава 7

Safari