iPhone - Reading List (Списък за четене)

background image

Reading List (Списък за четене)

С помощта на Reading List (Списък за четене) можете да събирате връзки от web страници,
които да прочетете по-късно.
Добавяне на връзка към текуща страница в списъка за четене: Докоснете и след това
докоснете Add to Reading List (Добави в списък за четене).
Добавяне на връзка към списъка за четене: Докоснете и задръжте връзката и след това
изберете Add to Reading List (Добави в списък за четене).

Преглеждане на списъка за
четене

Докоснете

и след това докоснете Reading List (Списък за четене).

Поддържане на актуален списък
за четене на вашите устройства и
компютри с помощта на iCloud

Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud) и след това включете
Bookmarks (Отметки). Вижте „iCloud” на стр. 18.

82

Глава 7

Safari