iPhone - Четене

background image

Четене

При четене се представя web статията без допълнителните реклами и банери, така че можете
да четете, без да се разсейвате. На web страница със статия можете да използвате функцията
Reader (Четене), за да прегледате само статията.
Преглеждане на статия за четене: Докоснете бутона Reader (Четене), ако се вижда в полето
на адреса.

Промяна на размера на шрифта

Докоснете

.

Поставяне на отметка, добавяне
към списъка за четене или
Начален екран, споделяне или
отпечатване на статия

Докоснете

.

Връщане към нормален преглед

Докоснете Done (Готово).