iPhone - Търсене

background image

Полето за търсене в горния десен ъгъл ви помага да търсите в web и в текущата страница
или PDF файл.
Търсене в web и в текущата страница или PDF файл, в който може да се търси: Въведете
текст в полето за търсене.

Â

Търсене в web: Докоснете едно от предложенията, които се появяват или докоснете Search
(Търси).

Â

Търсене на текста в текущата страница или PDF файл: Преминете бързо до най-долната
част на екрана, след което докоснете под On This Page (На тази страница).
Първото съвпадение е маркирано. За да намерите следващото съвпадение, докоснете .

Промяна на системата за търсене Отидете в Settings >Safari > Search Engine (Настройки > Safari > Система

за търсене).