iPhone - Отпечатване на web страници, PDF файлове и други документи

background image

Отпечатване на web страници, PDF файлове и други документи

Отпечатване на web страница, PDF файл или Quick Look документ: Докоснете и след
това докоснете Print (Отпечатай).
За да научите повече, вижте „Отпечатване” на стр. 30.